മുക്കാബ്ല: ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് എന്ന ഗാനത്തിലെ നൃത്തച്ചുവടുകൾക്ക് ശ്രദ്ദ കപൂറിനെ റെമോ ഡിസൂസ പ്രശംസിച്ചു.


Translating…

After dance-track Muqabla from Remo D’Souza’s dance-drama Street Dancer 3D took the internet by storm, the choreographer-turned-director on Thursday appreciated actor Shraddha Kapoor for her dance moves in the song.

“There is one sequence in the song, my favorite sequence in the song is when Shraddha matches step with Prabhudeva. You have to watch it,” said D’Souza.

Watch the song here: 

Varun Dhawan and Prabhudeva in Muqabla.

Varun Dhawan and Prabhudeva in Muqabla.

The remake of the classic song starring actors Varun Dhawan and Shraddha Kapoor and legendary choreographer Prabhu Deva was released on December 21 and has since drawn wide appreciation from fans and critics.

Also read: Varun Dhawan confesses he had a crush on Shraddha Kapoor, presents her with a rose onstage. Watch

Speaking of Shraddha, Varun had said that she was not the first choice and that fact upset her very much. Katrina Kaif was Remo’s first choice. “Before all this happened, a week ago, Shraddha and I had gone somewhere and she told me ‘I was very upset with Remo and you because you all didn’t offer me this film.’ The script was something else then, which is why sir didn’t think about it. She genuinely was emotional about this. But I think it’s destiny.”

Helmed by Remo D’Souza, the movie Street Dancer 3D is set to release on January 24, 2020.

Follow @htshowbiz for more